Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099393
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Anthomonus phyllocola
państwo: PL
lokalizacja: Ojców
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 25 VIII 1953
zb./obs. przez: Zb. Schnaider
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald