Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099394
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Anthomonus phyllocola
państwo: PL
lokalizacja: Skarżysko
powiat: Kielce
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Picea abies (L.) H. Karst.
data: 15 VI 1947
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald