Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099560
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Cryptorhynchus lapathi
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Ndl. Babule
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: wikliny
data: 6 VII 1955
zb./obs. przez: Zb. Schnaider
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald