Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099997
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Archarius salicivorus
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Ndl. Białowieża
lokalizacja podrzędna: 381
obszar chroniony: Głęboki Kąt [rezerwat]
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Salix L. sp.
data: 24 V 1937
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald