Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1100131
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Curculio nucum
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Ndl. Ruda
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Alnus glutinosa Gaertn.
data: 26 V 1939
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald