Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1100966
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara lunicollis Schioedte
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 11-9 VII 1967
powiązane publikacje: Bałazy S. et Lipa J.J. 1984