Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1101611
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: P. caerulescens (L.)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Czluchowska, Nadleśnictwo Niedźwiady
lokalizacja: Stara Brda
lokalizacja podrzędna: oddz. 61b
kwadrat UTM: XV48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Bór świeży, 106 lat
data: 26 V - 31 X 1999
powiązane publikacje: Skłodowski J. et Cieślak R. 2001