Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1101620
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: C. micropterus (Duft.)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Czluchowska, Nadleśnictwo Niedźwiady
lokalizacja: Stary Most
lokalizacja podrzędna: oddz. 293a
kwadrat UTM: XV47
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Bór mieszany świeży, uprawa 5 lat
data: 26 V - 31 X 1999
powiązane publikacje: Skłodowski J. et Cieślak R. 2001