Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1102128
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: A. communis (Panzer, 1797)
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Damp deciduous 5-y-old plantation
data:
powiązane publikacje: Skłodowski J. 2006a