Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1102994
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara communis (PANZ.)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
obszar chroniony: Konewka [rezerwat]
kwadrat UTM: DC41
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1-15 VII 2006
powiązane publikacje: Jaskuła R. et Socha G. 2007