Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1102997
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara communis (PANZ.)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
lokalizacja: Gapinin
nadrzędny obszar chroniony: Spalski P.K.
kwadrat UTM: DC51
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1-31 VIII 2006
powiązane publikacje: Jaskuła R. et Socha G. 2007