Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1103194
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Trichocellus placidus (GYLL.)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
lokalizacja: Dolina Pilicy
nadrzędny obszar chroniony: Spalski P.K.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1-15 VII 2006
powiązane publikacje: Jaskuła R. et Socha G. 2007