Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1103588
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara aenea (De Geer, 1774)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
lokalizacja: Ciosny
kwadrat UTM: CC95
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Jaskuła R. et Stępień A. 2012