Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1105141
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara eyrinota Panz.
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja nadrzędna: Starogard Szczeciński
lokalizacja podrzędna: Lipka
kwadrat UTM: WV10
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: żyto
data: 1975
powiązane publikacje: Wolender M. 1983