Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1105734
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara (Zezea) tricuspidata Dejean, 1831
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Korytania
kwadrat UTM: DA16
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 VI 1997
powiązane publikacje: Kubisz D. et Pawłowski J.S. 1998