Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1105837
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: A. tricuspidata Dej.
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
lokalizacja: Skierniewice
kwadrat UTM: DC45
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15-31 VII 2008
powiązane publikacje: Stępień A. et Jaskuła R. 2010