In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1106678
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara communis (Panz.)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Bydgoszcz
lokalizacja podrzędna: Kujawskie Roundabout
kwadrat UTM: CD08
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Sorbus aria, Acer platanoides, Pinus communis, Prunus domestica, Syringa vulgaris, Symphoricarpos albus
data: V-X 2004