Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1106685
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara lunicollis Schiødte
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja podrzędna: Jastrzębie Forest
kwadrat UTM: CD09
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: mixed coniferous forest and wet alder carr
data: V-X 2004