Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1106794
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara communis (Panz.)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Bydgoszcz
lokalizacja: Park Leśny im. Z. Załuskiego
kwadrat UTM: CD09
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Pinus silvestris
data: