Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1106797
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara eyrinota (Panz.)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Bydgoszcz
lokalizacja: Park Miejski Ludowy im. W. Witosa
kwadrat UTM: CD09
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Pinus silvestris
data: