Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1106815
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Broscus cephalotes (L.)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Bydgoszcz
lokalizacja podrzędna: Kobyle Błota
kwadrat UTM: CD08
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Pinus silvestris
data: