Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107060
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: A. lunicollis SCHIOEDTE, 1837
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja nadrzędna: Nadleœśnictwo Pisz
lokalizacja: Leśnictwo Szast
kwadrat UTM: EE53
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data:
powiązane publikacje: Skłodowski J. et Zdzioch P. 2006