Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107249
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara communis
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
obszar chroniony: Kamienna Buczyna [rezerwat ]
kwadrat UTM: WV32
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum)
data: 1992
powiązane publikacje: Wolender M. 2013