In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107262
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara familiaris
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja: Wolin
lokalizacja podrzędna: południowa część wyspy
obszar chroniony: Wyspa Wolin i Uznam [Natura 2000]
kwadrat UTM: VV66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Las bukowo-dębowy (Fago-Quercetum petraeae)
data: 2007
powiązane publikacje: Wolender M. 2013