In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107264
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara familiaris
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja podrzędna: Las arkoński
obszar chroniony: Puszcza Wkrzańska [Natura 2000]
kwadrat UTM: VV62
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum)
data: 1998
powiązane publikacje: Wolender M. 2013