Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107349
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara eyrinota
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja: Zatoń
kwadrat UTM: VU57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Kserotermiczna murawa ostnicowa
data: 1996
powiązane publikacje: Wolender M. 2013