Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107814
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Licinus depressus
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja: Wolin
lokalizacja podrzędna: nad J. Turkusowym
obszar chroniony: Wyspa Wolin i Uznam [Natura 2000]
kwadrat UTM: VV67
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum)
data: 2001
powiązane publikacje: Wolender M. 2013