Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1108133
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara nitida
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja nadrzędna: Dolina Dolnej Odry
gmina: gmina Kołbaskowo
kwadrat UTM: VV60
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
data: 2006
powiązane publikacje: Wolender M. 2013