In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1108346
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara lunicollis Sch.
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
nadrzędny obszar chroniony: Słowiński P.N.
kwadrat UTM: XA35
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum
data: 1 V - 30 IX 1982
powiązane publikacje: Kaczmarek S. 1985