Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1108529
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara aenea (DE GEER)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
gmina: gmina Kikól
kwadrat UTM: CD65
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: zadrzewienia śródpolne
data: 2000-2003