Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1108552
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara lunicollis SCHIØDTE
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Bydgoszcz
kwadrat UTM: CD09
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: parki i zielenie miejskie
data: 2000-2003