Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1108781
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara aenea (De Geer, 1774)
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Ur. Piekielne Wrota
lokalizacja podrzędna: Kuligi
kwadrat UTM: FE14
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: zespół turzycy sztywnej (Caricetum elatae) zdegradowany z pokrzywą, pogorzelisko po pożarze w 1992 roku.
data: 2002
powiązane publikacje: Dyrcz A. et Werpachowski C. 2005