Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1109060
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Chlaenius (Chlaeniellus) nitidulus (Schrank, 1781).
państwo: PL
lokalizacja podrzędna: Porębianka
kwadrat UTM: DV39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Kędzior R. et al. 2016