Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1109495
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara lunicollis
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Skalski T. 2009