Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1109529
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara (Zezea) tricuspidata Dejean, 1831
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Myślenice
lokalizacja: Lubień
lokalizacja podrzędna: brzegi rzeki Raba
kwadrat UTM: DA20
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: V-X 2015
powiązane publikacje: Bednarska A.J. et al. 2018