In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1109598
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara brunnea (Gyllenhal, 1810)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja nadrzędna: Spychowo Forest Inspectorate
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: lasy sosnowe
data: 2007-2008
powiązane publikacje: Skłodowski J. 2017