Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1109770
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara similata (Gyll.)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: Uroczysko Chełmowa Góra
kwadrat UTM: EB03
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: las świeży wyżynny./Bk/Luzulo pilosae-Fagetum Mat. 1973
data: V-IX 1984
powiązane publikacje: Huruk S. 1993