Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1111111
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Lamprodila decipiens (Gebler, 1847)
państwo: pl
lokalizacja: Cztery Kopce / Stanisławice
kwadrat UTM: EC31
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: las mieszany
data: 3-11 XII 2005
zb./obs. przez: W. Piątek
oznaczony przez: W. Piątek