Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1111325
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: Tarczek
kwadrat UTM: EB04
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 VIII 2008
zb./obs. przez: M. Józefczyk
oznaczony przez: M. Józefczyk