Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1111400
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Chlaenius vestitus (Paykull, 1790)
państwo: pl
lokalizacja: Pychowice
kwadrat UTM: DA24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 V 2011
zb./obs. przez: W. Zajda
oznaczony przez: J. Mazepa