Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1111691
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)
państwo: pl
region geograficzny: Podkarpacie
lokalizacja nadrzędna: Bieszczady
lokalizacja: Cisna
kwadrat UTM: EV95
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 15 VII 1971
zb./obs. przez: J. Bury
oznaczony przez: Z. Śliwiński