Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112020
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)
państwo: PL
lokalizacja: Przejazd
kwadrat UTM: EC20
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 28 XI 2003
zb./obs. przez: W. Piątek
oznaczony przez: Sz. Ziarko, J. Mazepa