Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112138
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Cantharis nigricans Müller O.F., 1776
państwo: pl
lokalizacja: Warszawa
kwadrat UTM: DC98
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: zieleń miejska
data: 22 V 2015
zb./obs. przez: W. Jędryczkowski
oznaczony przez: J. Mazepa, W. Jędryczkowski