Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112174
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Silis ruficollis (Fabricius, 1775)
państwo: pl
lokalizacja: Barwik
kwadrat UTM: EF01
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 6 VI 2011
zb./obs. przez: W. Jędryczkowski
oznaczony przez: J. Mazepa, W. Jędryczkowski