Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112400
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758)
państwo: pl
lokalizacja: Czarna Woda
kwadrat UTM: CE07
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 10 V 2012
zb./obs. przez: P. Kloska
oznaczony przez: J. Mazepa, P. Kloska