Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112569
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Bruchus atomarius (Linnaeus, 1760)
państwo: pl
region geograficzny: Podkarpacie
lokalizacja: Dylągowa
kwadrat UTM: EA91
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 V 2010
zb./obs. przez: A. Trzeciak
oznaczony przez: A. Trzeciak