Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112756
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Curculio glandium Marsham, 1802
państwo: pl
lokalizacja: Żdżanne
kwadrat UTM: FB65
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1-10 VII 1991
zb./obs. przez: E. Kargul
oznaczony przez: M.A. Mazur