Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1112759
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Curculio villosus Fabricius, 1781
państwo: pl
lokalizacja: Cztery Kopce
kwadrat UTM: EC31
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 V 2004
zb./obs. przez: W. Piątek
oznaczony przez: M.A. Mazur