Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112781
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Sitona lepidus Gyllenhal, 1834
państwo: pl
region geograficzny: Podkarpacie
lokalizacja: Rzeszów / Zalesie
kwadrat UTM: EA74
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1-10 V 1994
zb./obs. przez: T. Olbrycht
oznaczony przez: M.A. Mazur