Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112861
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Pissodes harcyniae (Herbst, 1795)
państwo: pl
lokalizacja: Brynek
kwadrat UTM: CA39
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1-10 VI 2007
zb./obs. przez: H. Szołtys
oznaczony przez: H. Szołtys